Yeere-Yooro

Nder gimi ɗi ngooduɗen ɗi Fulɓe e woodi gimi nodditirteeɗi Yeere-Yooro. A nanay e ɗum waɗa ka innuki "yeere-yooro" nder maaji. 

Raa to nanata Yeere-Yooro:

Audio file

Gimol Yere Yoro Non No Mbiiɗa Ngatten

Audio file

Gimol Adama Yalo

Audio file

Gimol Doolu Mi Doola

Audio file

Gimol Duuniya Labari

Audio file

Gimol Jereyoro Rewɓe Gala Ngoga

Audio file

Gimol Jontude Jontooje

Audio file

Gimol Kareya Mbirfa

Audio file

Koo Garu Koo Ngartu

Audio file

Kiire Yereyoro

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.